Publications      בעיתונות     

אנסמבל סולני תל אביב

בראש צעיר 

מתוך: ידיעות אחרונות 24 שעות| 

אנסמבל סולני תל אביב

הבייבי של ברק טל

מתוך: הבמה| יוסי שיפמן

אנסמבל סולני תל אביב

יש תזמורת מעולה  סולני תל אביב 

מתוך: ידיעות אחרונות 24 שעות| 

אנסמבל סולני תל אביב

מהפכת הסולנים הצעירים 

מתוך: טיים אאוט| 

אנסמבל סולני תל אביב

אנסמבל הסולנים הצעירים 

מתוך: טיים אאוט| 

אנסמבל סולני תל אביב

הקמת האנסמבל

מתוך:הארץ| נעם בן זאב

אנסמבל סולני תל אביב

הצליל הבהיר והמדויק - קונצרט הבכורה 11.2001

מתוך: הארץ | 11.2001

אנסמבל סולני תל אביב

המעז מנצח - ברק טל בראיון

מתוך: הארץ |נעם בן זאב