top of page

    Publications      בעיתונות     

אנסמבל סולני תל אביב

בראש צעיר ידיעות אחרונות.jpg
בראש צעיר 

מתוך: ידיעות אחרונות 24 שעות| 

אנסמבל סולני תל אביב

קלאסי - הבייבי של ברק טל.png
הבייבי של ברק טל

מתוך: הבמה| יוסי שיפמן

אנסמבל סולני תל אביב

יש תזמורת מעולה  סולני תל אביב .jpg
יש תזמורת מעולה  סולני תל אביב 

מתוך: ידיעות אחרונות 24 שעות| 

אנסמבל סולני תל אביב

מהפכת הסולנים הצעירים טיים אאוט.JPG
מהפכת הסולנים הצעירים 

מתוך: טיים אאוט| 

אנסמבל סולני תל אביב

אנסמבל הסולנים הצעירים טיים אאוט .JPG
אנסמבל הסולנים הצעירים 

מתוך: טיים אאוט| 

אנסמבל סולני תל אביב

נעם בן זאב הקמת האנסמבל .JPG
הקמת האנסמבל

מתוך:הארץ| נעם בן זאב

אנסמבל סולני תל אביב

הצליל הבהיר והמדויק - קונצרט הבכורה 11.2
הצליל הבהיר והמדויק - קונצרט הבכורה 11.2001

מתוך: הארץ | 11.2001

אנסמבל סולני תל אביב

ראיון נעם בן זאב הארץ.jpg
המעז מנצח - ברק טל בראיון

מתוך: הארץ |נעם בן זאב

bottom of page